“Onderhoudsplanning is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering.”