• Online inzicht in uw wagenpark
  • Beheer uw buitendienst efficiënter
  • Persoonlijke ALL-IN service

Hoe zien de rapportages eruit?

Rapportages zijn te raadplegen op het volgplatform in volgende formaten: Excel, PDF of HTML.

Elk rapport toont verschillende gemeten gegevens, zo kan u zelf ontdekken dewelke voor uw het meest bruikbaar is.

Rapporten kunnen ook dagelijks, wekelijks of maandelijks automatisch verzonden worden naar een mailbox naar keuze.