• Online inzicht in uw wagenpark
  • Beheer uw buitendienst efficiënter
  • Persoonlijke ALL-IN service

Kunnen verschillende medewerkers online inzicht verkrijgen?

Ja, de eigenaar van de vloot die online wordt beheert, kan accounts aanmaken voor medewerkers, collega’s, klanten, …

Door het aanmaken van users en groepen kan je verschillende rechten, rapportages, informatie, assets, … toekennen aan bepaalde gebruikers. Deze rechten kunnen ook op elk moment gewijzigd worden.